Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Witamy w Oxford Learning Center

nowoczesnej szkole języka angielskiego z klimatyzowanymi salami wykładowymi, wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i multimedialny, która zapewnia swoim słuchaczom komfort nauki i idealne warunki dla dzieci do zabawy z językiem.

Język angielski to język komunikacji, ponieważ ludzie na całym świecie zgodzili się używać tego właśnie języka do porozumiewania się ze sobą. Około 1,5 mld ludzi na świecie komunikuje się w tym języku, a kolejny miliard uczy się języka angielskiego. W tym miliardzie uczących się jesteś Ty, słuchaczu Oxford Learning Center.

Nauczaniem języka angielskiego zajmujemy się od 1994 roku. Jest to odpowiednio długi czas, aby poznać potrzeby naszych słuchaczy, wybrać i  opracować najlepsze metody nauczania, dokonać wyboru najlepszych podręczników.

W ciągu tych dwudziestu pięciu lat uparcie dążyliśmy do osiągania naszych wyznaczonych celów, spośród których najważniejsze to :

  • Utrzymywanie najwyższych standardów nauczania, tak aby nasi słuchacze mogli posługiwać się językiem angielskim płynnie i poprawnie gramatycznie i zdawać wszystkie egzaminy do których są przygotowywani.
  • Zapewnianie atmosfery sprzyjającej nauce i kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań naszych słuchaczy , które mają wpływ na osiągane przez nich wyniki.
  • Dbanie o regularne uczestnictwo naszej kadry pedagogicznej w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na rozwój zawodowy lektorów i wspólne osiąganie wyznaczonych celów.