Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Kursy egzaminacyjne YLE, PET, FCE, CAE, CPE

Egzaminy Cambridge są najpopularniejsze ze wszystkich egzaminów z języka angielskiego i uznawane na całym świecie, wiarygodnie potwierdzają Twoje kompetencje językowe zgodnie z Europejskim Systemem Oceny Kwalifikacji Językowych ( CEFR )
Setki tysięcy dzieci do 12 roku życia na całym świecie przystępuje do:

Cambridge Young Learners English Tests (YLE)

Wy możecie stać się jednymi z nich i zdobyć znany w wielu krajach certyfikat Cambridge YLE. Certyfikat, który potwierdzi Waszą znajomość języka angielskiego.

Starszych słuchaczy tej grupy wiekowej będziemy przygotowywać do Egzaminu Uniwersytetu Cambridge.

Preliminary English Test – PET.

Egzamin PET potwierdza Twoją znajomość języka angielskiego na poziomie B1 i umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Po zdaniu tego egzaminu otrzymasz Certyfikat honorowany na całym świecie, uznawany przez uczelnie, pracodawców i inne instytucje państwowe.

PET pomoże Wam w ocenie Waszych postępów w nauce. Zdając egzamin PET zapoznacie się z formatem egzaminów Cambridge, co ułatwi Wam zdawanie egzaminów na wyższych poziomach w przyszłości.

Certyfikaty Cambridge są najbardziej rozpoznawalnymi i uznawanymi kwalifikacjami językowymi, które pomogą Ci w rozwoju przyszłej kariery zawodowej i akademickiej.

Na naszych kursach przygotowujących do egzaminów Cambridge B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency rozwiniesz swoje umiejętności językowe dyskutując na różnorodne,  w tym kontrowersyjne, tematy w sprzyjającej nauce atmosferze.

A ponadto:

  • powtórzysz, uzupełnisz i usystematyzujesz wiedzę oraz umiejętności z języka angielskiego zdobyte w trakcie dotychczasowej nauki,
  • znacznie rozszerzysz swój zasób słownictwa, a w przypadku egzaminów na poziomach C1, C2 wzbogacisz je o specjalistyczne słownictwo akademickie, zastosujesz je w ustnych i pisemnych zadaniach egzaminacyjnych
  • poznasz wymagane na danym poziomie struktury gramatyczne i nauczysz się je stosować w zadaniach egzaminacyjnych, a w szczególności w częściach: stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych oraz w wypowiedziach pisemnych,
  • opanujesz strategie efektywnego słuchania i czytania,
  • nauczysz się tworzyć wszystkie obowiązujące na egzaminie wypowiedzi pisemne z użyciem odpowiedniego słownictwa, struktur gramatycznych, w odpowiednim stylu oraz z uwzględnieniem limitu słów.
  • regularnie przećwiczysz wybrane zadania z części ustnej oraz wytrenujesz formułowanie wypowiedzi w określonym limicie czasowym.
  • podczas każdych zajęć wykonasz wybrane zadania egzaminacyjne.
  • otrzymasz wsparcie on-line / dodatkowe materiały do pracy samodzielnej.
  • uzyskasz cenne wskazówki dotyczące optymalnego przygotowania się do egzaminu.

B2 First (FCE) (poziom średniozaawansowany)

Uczestnicząc w kursie na poziomie B2 First i zdając egzamin Cambridge, pokazujesz że znasz język angielski na tyle dobrze by uczyć się za granicą lub pracować w środowisku anglojęzycznym.

C1 Advanced (CAE) (poziom zaawansowany)

Uczestnicząc w kursie na poziomie C1 Advanced i zdając egzamin Cambridge pokazujesz że znasz język angielski na poziomie zaawansowanym i posługujesz się nim płynnie i poprawnie w sytuacjach zawodowych i akademickich, możesz studiować w krajach anglojęzycznych.

C2 Proficiency (CPE) (wysoki poziom biegłości językowej)

Jest to egzamin na najwyższym poziomie, potwierdzający Twoje umiejętności językowe.
Uczestnicząc w kursie na poziomie C2 Proficiency i zdając egzamin Cambridge, pokazujesz że opanowałeś język w stopniu porównywalnym do swojego lektora anglojęzycznego. Możesz posługiwać się nim płynnie w różnych sytuacjach w środowisku akademickim i zawodowym w kraju i za granicą. Możesz podjąć studia podyplomowe lub doktoranckie na anglojęzycznym uniwersytecie.

Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut w grupach od 8 do 11 osób i są prowadzone głównie przez lektorów anglojęzycznych.

Wyróżnienia Oxford

Od początku istnienia szkoły czyli od 1994 roku przygotowujemy słuchaczy do egzaminów Cambridge English Qualifications. Każdego roku zapisujemy od 50 do 80 słuchaczy do egzaminów PET, B2 First, Advanced, Proficiency.

Wieloletnia współpraca z British Council zaowocowała możliwością  przeprowadzania tych egzaminów w siedzibie naszej szkoły. Zostaliśmy również wyróżnieni jako jedna z niewielu tego typu instytucji w Polsce tytułem : Cambridge English Exam Preparation Centre i otrzymaliśmy logo dla Preparation Centre.

Szkoła Oxford jest również uczestnikiem Programu partnerskiego Addvantage, który daje nam, naszym słuchaczom i lektorom dostęp do najwyższej jakości usług. Addvantage jest programem partnerskim British Council dla szkół, które każdego roku za pośrednictwem BC rejestrują kandydatów na egzaminy. Do programu Addvantage należymy od 7 lat i cieszymy się korzyściami z partnerstwa z zaufaną i profesjonalną instytucją edukacyjną.