Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Witamy w Oxford Learning Center

nowoczesnej szkole języka angielskiego z klimatyzowanymi salami wykładowymi, wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i multimedialny, która zapewnia swoim słuchaczom komfort nauki i idealne warunki dla dzieci do zabawy z językiem.

Język angielski to język komunikacji, ponieważ ludzie na całym świecie zgodzili się używać tego właśnie języka do porozumiewania się ze sobą. Około 1,5 mld ludzi na świecie komunikuje się w tym języku, a kolejny miliard uczy się języka angielskiego. W tym miliardzie uczących się jesteś Ty, słuchaczu Oxford Learning Center.

Nauczaniem języka angielskiego zajmujemy się od 1994 roku. Jest to odpowiednio długi czas, aby poznać potrzeby naszych słuchaczy, wybrać i  opracować najlepsze metody nauczania, dokonać wyboru najlepszych podręczników.

W ciągu tych dwudziestu pięciu lat uparcie dążyliśmy do osiągania naszych wyznaczonych celów, spośród których najważniejsze to :

  • Utrzymywanie najwyższych standardów nauczania, tak aby nasi słuchacze mogli posługiwać się językiem angielskim płynnie i poprawnie gramatycznie i zdawać wszystkie egzaminy do których są przygotowywani.
  • Zapewnianie atmosfery sprzyjającej nauce i kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań naszych słuchaczy , które mają wpływ na osiągane przez nich wyniki.
  • Dbanie o regularne uczestnictwo naszej kadry pedagogicznej w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na rozwój zawodowy lektorów i wspólne osiąganie wyznaczonych celów.

Wyróżnienia Oxford

Od początku istnienia szkoły czyli od 1994 roku przygotowujemy słuchaczy do egzaminów Cambridge English Qualifications. Każdego roku zapisujemy od 50 do 80 słuchaczy do egzaminów PET, B2 First, Advanced, Proficiency.

Wieloletnia współpraca z British Council zaowocowała możliwością przeprowadzania tych egzaminów w siedzibie naszej szkoły. Zostaliśmy również wyróżnieni jako jedna z niewielu tego typu instytucji w Polsce tytułem: Cambridge English Exam Preparation Centre i otrzymaliśmy logo dla Preparation Centre.

Szkoła Oxford jest również uczestnikiem Programu partnerskiego Addvantage, który daje nam, naszym słuchaczom i lektorom dostęp do najwyższej jakości usług. Addvantage jest programem partnerskim British Council dla szkół, które każdego roku za pośrednictwem BC rejestrują kandydatów na egzaminy. Do programu Addvantage należymy od 11 lat i cieszymy się korzyściami z partnerstwa z zaufaną i profesjonalną instytucją edukacyjną.