Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Jak uczymy?

W OLC korzystamy z różnych metod nauczania w zależności od potrzeb naszych słuchaczy i ich wieku. Jedną z nich jest metoda naturalna polegająca na słuchaniu wypowiedzi anglojęzycznych, których ogólny sens jest dla słuchaczy zrozumiały, bowiem wynika ze zrozumiałej dla nich sytuacji. W taki właśnie sposób wszystkie małe dzieci uczą się skutecznie języka ojczystego. Lektor posługuje się dość prostym ale naturalnym językiem, mówi o tym co dzieje się tu i teraz, stosuje wiele mimiki i gestu, powtarza swoją wypowiedź na różne sposoby. Metoda ta polega na przekonaniu, że kluczową sprawą dla powodzenia nauki jest wyeliminowanie stresu. Ponieważ metoda ta zwraca uwagę na rolę rozumienia ze słuchu z sukcesem wykorzystujemy ją w nauczaniu dzieci.

W grupach starszych dzieci, młodzieży i dorosłych stosujemy podejście komunikacyjne, które skupia uwagę na umiejętności efektywnego porozumiewania się w sposób odpowiadający danej sytuacji lub tematu.

Aby słuchacze mogli rozwijać i doskonalić język nie zapominamy o uczeniu form gramatycznych, poprawność gramatyczna w nauczaniu języka angielskiego jest niezbędna gdy chcemy porozumiewać się w tym języku i być zrozumiałym dla innych. Stosując podejście komunikacyjne uwzględniamy wiele rozwiązań i technik z innych metod nauczania.

Naszym priorytetem jest jak najefektywniejsze wykorzystanie czasu na zajęciach. Hołdujemy zasadom: ‘Praktyka czyni mistrza’ oraz ‘Język narzędziem komunikacji.

Chcąc uczyć efektywnie rozwijamy wszystkie umiejętności językowe : mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu. Jednak zgodnie z życzeniami i potrzebami naszych słuchaczy przywiązujemy szczególną uwagę do stwarzania im okazji do mówienia w języku angielskim.