Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Testy i sprawdziany

Najmłodszych słuchaczy od 5 do 9 lat zapraszamy na krótkie spotkanie diagnostyczne z panią Metodyk, podczas którego zostaną zakwalifikowani do odpowiednich grup zaawansowania językowego i wiekowego. Będziemy zwracali uwagę nie tylko na wiek, ale również na rozwój emocjonalny dzieci i dbali o zadowolenie i ich bezpieczeństwo podczas pobytu u nas.

Wszystkich nowo zapisujących się słuchaczy na kursy języka angielskiego od 10 roku życia zapraszamy na testy diagnostyczne składające się z testu gramatycznego i ustnego. Bardzo dużo uwagi poświęcamy na dokładne kwalifikowanie słuchaczy do odpowiednich grup wiekowych i na odpowiedni poziom języka angielskiego, tak aby mogli uczęszczać na zajęcia ze słuchaczami posiadającymi podobne umiejętności językowe. Będą wówczas robili odpowiednie postępy w nauce języka i również dobrze i bezpiecznie czuli się w wybranej grupie językowej.

W trakcie roku szkolnego postępy słuchaczy w nauce języka angielskiego sprawdzamy przeprowadzając testy w połowie każdego semestru nazywane progress testami i pod koniec każdego semestru. Wszystkie testy pisemne zawierają zagadnienia z czytania, pisania, zrozumienia ze słuchu, gramatyki i słownictwa. Dodatkowo zapraszamy słuchaczy na egzaminy ustne podczas których oceniamy umiejętność komunikowania się w języku angielskim.

Słuchacze w wieku 7 lat i młodsi na koniec roku szkolnego otrzymują Dyplom ukończenia danego etapu nauki z oceną opisową a swoje umiejętności językowe mogą zaprezentować przed rodzicami na ostatnich zajęciach podczas Prezentacji lekcji.

Słuchaczy z grup egzaminacyjnych, przygotowujących się do Egzaminów Cambridge : B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE) Advanced (CAE), Proficiency (CPE) po zakończeniu pierwszego semestru nauki zapraszamy na egzaminy próbne (Mock Exam) kwalifikujące do finalnych egzaminów Cambridge English Qualifications.

Na podstawie wyników egzaminów próbnych dokonujemy oceny postępów słuchaczy w nauce i podczas dalszej nauki skupiamy się na słabościach lub zaległościach, tak aby wszyscy zdali egzaminy i mogli cieszyć się wspólnie z nami własnymi osiągnięciami.

Wszyscy słuchacze uczęszczający na kursy języka angielskiego do Oxford na zakończenie roku szkolnego otrzymują Certyfikat ukończenia kursu na danym poziomie językowym.