Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Kursy egzaminacyjne YLE, PET, FCE, CAE, CPE

Egzaminy Cambridge są najpopularniejsze ze wszystkich egzaminów z języka angielskiego i uznawane na całym świecie, wiarygodnie potwierdzają Twoje kompetencje językowe zgodnie z Europejskim Systemem Oceny Kwalifikacji Językowych ( CEFR )
Setki tysięcy dzieci do 12 roku życia na całym świecie przystępuje do:

Cambridge Young Learners English Tests (YLE)

Wy możecie stać się jednymi z nich i zdobyć znany w wielu krajach certyfikat Cambridge YLE. Certyfikat, który potwierdzi Waszą znajomość języka angielskiego.

Starszych słuchaczy tej grupy wiekowej będziemy przygotowywać do Egzaminu Uniwersytetu Cambridge.

Preliminary English Test – PET.

Egzamin PET potwierdza Twoją znajomość języka angielskiego na poziomie B1 i umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Po zdaniu tego egzaminu otrzymasz Certyfikat honorowany na całym świecie, uznawany przez uczelnie, pracodawców i inne instytucje państwowe.

PET pomoże Wam w ocenie Waszych postępów w nauce. Zdając egzamin PET zapoznacie się z formatem egzaminów Cambridge, co ułatwi Wam zdawanie egzaminów na wyższych poziomach w przyszłości.

Certyfikaty Cambridge są najbardziej rozpoznawalnymi i uznawanymi kwalifikacjami językowymi, które pomogą Ci w rozwoju przyszłej kariery zawodowej i akademickiej.

Na naszych kursach przygotowujących do egzaminów Cambridge B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency rozwiniesz swoje umiejętności językowe dyskutując na różnorodne,  w tym kontrowersyjne, tematy w sprzyjającej nauce atmosferze.

A ponadto:

  • powtórzysz, uzupełnisz i usystematyzujesz wiedzę oraz umiejętności z języka angielskiego zdobyte w trakcie dotychczasowej nauki,
  • znacznie rozszerzysz swój zasób słownictwa, a w przypadku egzaminów na poziomach C1, C2 wzbogacisz je o specjalistyczne słownictwo akademickie, zastosujesz je w ustnych i pisemnych zadaniach egzaminacyjnych
  • poznasz wymagane na danym poziomie struktury gramatyczne i nauczysz się je stosować w zadaniach egzaminacyjnych, a w szczególności w częściach: stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych oraz w wypowiedziach pisemnych,
  • opanujesz strategie efektywnego słuchania i czytania,
  • nauczysz się tworzyć wszystkie obowiązujące na egzaminie wypowiedzi pisemne z użyciem odpowiedniego słownictwa, struktur gramatycznych, w odpowiednim stylu oraz z uwzględnieniem limitu słów.
  • regularnie przećwiczysz wybrane zadania z części ustnej oraz wytrenujesz formułowanie wypowiedzi w określonym limicie czasowym.
  • podczas każdych zajęć wykonasz wybrane zadania egzaminacyjne.
  • otrzymasz wsparcie on-line / dodatkowe materiały do pracy samodzielnej.
  • uzyskasz cenne wskazówki dotyczące optymalnego przygotowania się do egzaminu.

B2 First (FCE) (poziom średniozaawansowany)

Uczestnicząc w kursie na poziomie B2 First i zdając egzamin Cambridge, pokazujesz że znasz język angielski na tyle dobrze by uczyć się za granicą lub pracować w środowisku anglojęzycznym.

C1 Advanced (CAE) (poziom zaawansowany)

Uczestnicząc w kursie na poziomie C1 Advanced i zdając egzamin Cambridge pokazujesz że znasz język angielski na poziomie zaawansowanym i posługujesz się nim płynnie i poprawnie w sytuacjach zawodowych i akademickich, możesz studiować w krajach anglojęzycznych.

C2 Proficiency (CPE) (wysoki poziom biegłości językowej)

Jest to egzamin na najwyższym poziomie, potwierdzający Twoje umiejętności językowe.
Uczestnicząc w kursie na poziomie C2 Proficiency i zdając egzamin Cambridge, pokazujesz że opanowałeś język w stopniu porównywalnym do swojego lektora anglojęzycznego. Możesz posługiwać się nim płynnie w różnych sytuacjach w środowisku akademickim i zawodowym w kraju i za granicą. Możesz podjąć studia podyplomowe lub doktoranckie na anglojęzycznym uniwersytecie.

Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut w grupach od 7 do 10 osób i są prowadzone głównie przez lektorów anglojęzycznych.