Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Kursy przygotowujące do Matury rozszerzonej

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym obecnie ma bardzo podobną formę do egzaminu B2 First lub C1 Advanced i jest na zbliżonym poziomie. Do egzaminów Cambridge przygotowujemy słuchaczy od 28 lat i możemy pochwalić się 100% zdawalnością w ostatnich dwóch latach, dlatego przygotowując się z nami do egzaminu maturalnego z języka angielskiego osiągniesz wysoki wynik, który pomoże Ci zakwalifikować się do wybranej przez Ciebie uczelni. Jeśli Twój poziom języka angielskiego to minimum B1+ w dniu rozpoczęcia nauki z nami to na pewno zdasz egzamin maturalny, lecz im wyższy poziom języka angielskiego tym wyższy wynik na egzaminie.

Słuchaczy z klas maturalnych zapraszamy na roczny kurs maturalny z języka angielskiego

Podczas kursu maturalnego

 • powtórzysz, uzupełnisz i usystematyzujesz wiedzę oraz umiejętności z języka angielskiego zdobyte w trakcie dotychczasowej nauki,
 • znacznie rozszerzysz swój zasób słownictwa, zastosujesz je w ustnych i pisemnych zadaniach maturalnych,
 • poznasz zaawansowane struktury gramatyczne i nauczysz się stosować je w zadaniach egzaminacyjnych, a w szczególności w częściach: stosowanie i rozpoznawanie struktur leksykalno – gramatycznych oraz w wypowiedziach pisemnych,
 • opanujesz strategie efektywnego słuchania i czytania,
 • nauczysz się tworzyć wszystkie obowiązujące na egzaminie wypowiedzi pisemne z użyciem odpowiedniego słownictwa, struktur gramatycznych, w odpowiednim stylu z uwzględnieniem limitu słów.
 • na każdych zajęciach przećwiczysz wybrane zadanie z części ustnej oraz wytrenujesz formułowanie wypowiedzi w określonym limicie czasowym.

Ponadto,

 • regularnie podczas zajęć będziesz utrwalał poznane słownictwo i struktury gramatyczne
 • regularnie będziesz pisał kartkówki ze słownictwa,
 • napiszesz trzy testy sprawdzające wiadomości,
 • przystąpisz do trzech - czterech maturalnych egzaminów próbnych
 • otrzymasz wszechstronne informacje o egzaminie maturalnym z języka angielskiego.

Zapraszamy na zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym dwa razy w tygodniu po 90 minut.

Zajęcia będą prowadzone przez lektora polskiego i anglojęzycznego ( native speaker )