Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Warsztaty gramatyczne i konwersacje

Konwersacje

Chcesz rozwijać umiejętność mówienia, porozumiewania się w języku angielskim lub pozbyć się bariery językowej i doskonalić płynność językową, przyjdź do nas i zapisz się na dodatkowe zajęcia konwersacji, które zostały zaprojektowane specjalnie dla Ciebie, aby pomóc Ci komunikować się i być pewnym siebie w posługiwaniu się językiem angielskim w rzeczywistych sytuacjach życia codziennego. Zajęcia konwersacji są prowadzone przez naszych kreatywnych, otwartych i miłych lektorów anglojęzycznych jeden raz w tygodniu przez 90 minut.

Proponujemy możliwość wykupienia 10 godzinnych pakietów. Ty decydujesz w ilu zajęciach w trakcie semestru będziesz uczestniczył.

Grupy liczą maksymalnie do 10 osób, aby lektor mógł zapewnić swoją uwagę każdemu słuchaczowi.

Warsztaty gramatyczne

Jesteś naszym słuchaczem lub jeszcze się do nas nie zapisałeś a wciąż masz trudności w zrozumieniu i prawidłowym stosowaniu gramatyki angielskiej lub chcesz być lepiej przygotowanym do kartkówek i sprawdzianów w szkole skorzystaj z możliwości uczestniczenia w innowacyjnych warsztatach gramatycznych przygotowanych i przeprowadzanych przez naszych specjalistów/lektorów z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w uczeniu gramatyki.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 minut.

Proponujemy możliwość wykupienia 10 godzinnych pakietów. Słuchacz decyduje w ilu zajęciach gramatycznych w trakcie semestru będzie uczestniczył.


Więcej informacji uzyskasz w sekretariacie szkoły.