Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Wyniki PROGRESS TESTS I

W dniach od 4 do 20 listopada odbywały się testy sprawdzające wiedzę naszych słuchaczy we wszystkich grupach językowych, oprócz najmłodszych i dorosłych. Słuchacze mogli się sprawdzić nie tylko z mówienia, które dla wielu z nich jest najważniejsze, lecz również z czytania, pisania, zrozumienia ze słuchu i oczywiście z gramatyki i słownictwa.

Po zakończeniu i sprawdzeniu testów obliczamy średnie wyników wszystkich grup. Słuchacze otrzymują zaliczenie, jeśli otrzymają wynik minimum 60%. Wyższy wynik daje nam i naszym uczniom dużą satysfakcję i ogromną motywację do dalszej nauki. Kilka grup słuchaczy szczególnie się wyróżniło otrzymując średnią powyżej 80%, pozostałe grupy otrzymały średnią powyżej 70% o czym informujemy z dużą satysfakcją i zadowoleniem. Rzetelna praca naszych lektorów i metodyka przyniosła oczekiwane rezultaty.

Wszystkim uczestnikom kursów naszej szkoły OXFORD dziękujemy za wysiłek i entuzjazm wkładany w naukę i regularne uczestnictwo w zajęciach.

Wróć