Język to Twój paszport. Ucz się języków!

End of first semester tests, zakończenie I semestru

Rok szkolny w Oxford Learning Center rozpoczął się w dniu 23 września 2019 r. dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr obejmuje 64 godziny lekcyjne zajęć i kończy się 24 stycznia. Pierwszy test sprawdzający wiedzę już macie za sobą, teraz kolej na sprawdzenie Waszych umiejętności, które rozwinęliście podczas całego pierwszego semestru. Oczywiście będziecie mogli wykazać się znajomością słownictwa, pisania czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu i gramatyki.Wszyscy słuchacze Oxford po napisaniu testów kończących semestr kontynuują naukę w kolejnym semestrze. Wyniki z testów semestralnych będą miały wpływ na ocenę końcową/roczną i kwalifikację do odpowiednich grup zaawansowania językowego na kolejny rok szkolny.

Od dnia dzisiejszego we wszystkich grupach odbywają się lekcje powtórzeniowe. na drugich zajęciach w tygodniu ( 22.01-24.01 ) będziecie łamali pióra podczas testów pisemnych, testy ustne rozpoczynają się od poniedziałku 27 stycznia.

Dyrekcja i lektorzy Oxford życzą wszystkim słuchaczom wspaniałych wyników.

Wróć