Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Testy - opinie, wyniki

Pierwszy raz od 26 lat testy w Oxford odbyły się w zupełnie innej formie i czasie, tylko w kilku grupach potrzebowaliśmy przeznaczyć trochę więcej czasu na lekcje powtórzeniowe, przygotowujące do testów, które tak bardzo pozytywnie zaskoczyły wielu z Was. Niektórzy dzwonili do szkoły, aby wyrazić swoje uznanie i zadowolenie z tak przygotowanej formy sprawdzania nabytych umiejętności językowych. Dla nas wszystkich było to bardzo miłe, a szczególnie dla pomysłodawcy i głównego wykonawcy - Jamesa Dale naszego wieloletniego lektora.

Pomimo tak trudnego okresu w jakim wszyscy się znaleźliśmy i zostaliśmy zmuszeni do bardzo szybkiego opanowania nowej formy nauczania, wyniki testów są naprawdę bardzo dobre. Dziękujemy bardzo, wszystkim rodzicom za aktywne uczestnictwo i pomoc w przystąpieniu naszych słuchaczy do nauczania on-line, a słuchaczom gratulujemy wspaniałych wyników i zachęcamy do dalszej wytężonej pracy, tak abyśmy z sukcesem zakończyli ten rok szkolny i czuli się jako niepokonani w tej niewyrównanej walce z niewidzialnym wrogiem, którym jest Koronawirus Covid - 19

Wróć