Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Progress Tests - terminy

Każdego roku o tej porze przeprowadzamy testy pisemne i ustne sprawdzające rozwój wszystkich umiejętności językowych naszych słuchaczy. Słuchacze i Ich rodzice zostali poinformowani w przesłanych przez szkołę mailach o dokładnych terminach testów. Ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o punktualne przybycie, a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności o poinformowanie szkoły i ustalenie dogodnego powtórnego terminu egzaminu.

Większość grup będzie przystępowała do testów w dniach od 4 do 10 listopada.

Życzymy wspaniałych wyników.

Wróć