Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Egzaminy próbne dla grup : PET, FCE, CAE

Słuchacze uczęszczający do Oxford Learning Center podczas zajęć języka angielskiego rozwijają wszystkie umiejętności językowe i większość z Nich na pewnym etapie nauki dąży do osiągnięcia certyfikatu językowego Uniwersytetu Cambridge potwierdzającego ogólną znajomość języka angielskiego : PET, B2 First, CAE oraz CPE (w skali Rady Europy oznaczające odpowiednio poziomy: B1, B2, C1, C2). Zdanie takich egzaminów i otrzymanie certyfikatu niesie ze sobą różnego rodzaju korzyści : jak zaliczenie z angielskiego na wielu polskich uczelniach, studiowanie na zagranicznych uczelniach i dużo większe możliwości w uzyskaniu ciekawej pracy w kraju lub za granicą.


Aby przystąpić do któregokolwiek egzaminu z wymienionych powyżej, trzeba znać język angielski na określonym poziomie i pozytywnie zaliczyć egzamin próbny, które obecnie przeprowadzamy. W tym roku szkolnym przystępują do nich cztery grupy PETa, dwie grupy FCE i jedna grupa na poziomie Advanced.
Wszystkie egzaminy próbne pisemne i ustne przeprowadzamy zgodnie z zaleceniami sanitarnymi w siedzibie szkoły, staramy się wszystko przygotować i przeprowadzić w taki sposób jak to będzie odbywało się w czerwcu podczas rzeczywistych egzaminów Cambridge. Chcemy, aby uczniowie zdobyli doświadczenie i z większą swobodą i pewnością siebie przystępowali do egzaminów w przyszłości.
Wszystkim życzymy pozytywnych wyników i osiągnięcia wyznaczonych celów.

Wróć