Język to Twój paszport. Ucz się języków!

Zajęcia angielskiego on-line w toku

Z grupami starszych słuchaczy zajęcia języka angielskiego on-line rozpoczęliśmy od 16 marca. Grupy młodszych uczniów dołączały w późniejszych terminach. Mieliśmy wiele obaw, głównie dotyczących braku umiejętności w obsłudze komputera, lecz przy pomocy rodziców zajęcia on-line przebiegają bardzo sprawnie i cieszą się dużym zadowoleniem wśród najmłodszych. Uczestniczą oni w zajęciach z dużym entuzjazmem, radością i zaangażowaniem, wykonują wszystkie polecenia lektorów i uczestniczą we wszystkich przygotowywanych i prezentowanych zadaniach. Zaprosiliśmy Ich do współpracy przed komputerem trzy razy w tygodniu, tak aby odrobić wszystkie zaległe zajęcia.

Angielski on-line ze starszymi grupami młodzieżowymi również przebiegają w bardzo miłej atmosferze i odpowiedniej motywacji do nauki, frekwencja na zajęciach jest niemalże 100%. Czasami lektorzy mają zastrzeżenia, że nie wszyscy mają włączone kamery lub mikrofony, ale radzimy sobie z tym. Najważniejsze jest to, że realizujemy materiał, przygotowujemy słuchaczy do Egzaminów Cambridge, egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, jak również testów kończących ten trudny zupełnie inny od poprzednich rok szkolny.

Dużo czasu podczas zajęć poświęcamy na rozwój umiejętności mówienia, czyli komunikowania się w języku angielskim. Wszystkie grupy mają zajęcia jeden lub nawet dwa razy w tygodniu z lektorami anglojęzycznymi. Uczniowie cały czas są motywowani do mówienia po angielsku, co pomaga Im rozwijać poprawność i płynność wypowiedzi w języku obcym.

Wróć